سلناسلنا، تا این لحظه: 1 سال و 9 ماه و 20 روز سن داره

خاطرات سلنا جونم

خاطرات و عكس هاي شيش ماهگي زندگيم

97/7/8  چهاردهمين سالگرد عقدمون در كنار سلنا جوني   وقتي دختر نازم رو دست بابا جونش خوابش ميبره   11 مهر وقتي خونه عمه سميه شام دعوت بوديم براي خونه جديدشون   12 مهر وقتي با خاله جون سه تايي رفتيه بوديم كافي شاپ   روز جهاني كودك 16 مهر   عشق مامان   قربون خنده هات بشم من       ...
17 مهر 1397

واكسن شش ماهگي

به نام خدا دختركم؛ بـبـخـش مـادرت را كـه وقتـي درد مـيـكـشـي ديـدنـت را تـاب نـمـي آورد! امـروز نـمـي دانـي ولي روزيبه  كـه مـادر شـدي خـواهي فهمـيـد كـه همـان هنـگام كـه تـو رنـج كـشـيـدي و بـا آن چشـمـان زيـبـاي پر از اشـكـت بـه مـن نـگاه مـي كـردي و بـا بـغض نـاله مـيـكـرديـ، قلب مـن از تـحمـل ديـدن رنـجتـ، سيـنـه ام را بـي تـاب كـرده بـود و چقدر بـراي تـو و نـاراحتـي هايـي كـه مـتـحمـّل مـي شـوي گريـستـه امـ. نـمـي دانـي كـه شـب ها و ساعت ها نـگاهت كـرده امـ؛ پلك هاي بـستـه ات را بـارها بـوسيـده ام و بـلور تـنـت را آرام آرام چرب كـرده امـ، در آغوش گرفتـمـت بـه سيـنـه ام آرام فشـردمـت و بـرايـت لالايـي گفتـه ام. مي داني ن...
16 مهر 1397

6 ماهگي ات مبــارك هستي من

دلبندم ! 6 ماهه شدي ، 6 ماهه ! و حالا چاره اي جز باور كردن ندارم...! كه دختــــرك 1 روزِه ي ديروز من ، امــروز 180 روزِه شده. 180 روز ، يعنــــي نيــم سال ! آره ! نيـــم ساله شدي قلب من. تو به سرعت در حال رشد هستي و من شگفت زده ي اين همه زيبايي. مبـــارك باشه نيم ساله شدنت  خوشحالم ! از اينكه دارمــت ، در اغوش مي گيرمــت ، مي بوسمـــت ، مي بويمــت...   مي پرستمت ! پرستــش به معنــاي واقعـي...   اين روزها ؛ كامــــلا ميشيني . من و پدرت رو خيلي خوب ميشناسي . وقتي صدات ميزنم"سـلـنــا"به سمتم بر مي...
11 مهر 1397
1